||  Homepage www.AlfaTaal.nl   ||  Docenten   ||   Cursisten (oefeningen)   ||   De methode Alfaschrift  


||  Docenten

||  Over AlfaTaal

||  Systeemeisen

||  Links

||  Lesmaterialen

||  Vakliteratuur

||  Bronnen

||  Disclaimer

||  ContactOver AlfaTaal.nl

Waarom AlfaTaal?


Ik heb deze site gemaakt om dat ik in de lessen tegen de volgende problemen aanliep:
  • Er is te weinig interessant materiaal voor de doelgroep. Ook is het niveau van de bestaande materialen vaak te hoog. Ik denk dat dit komt doordat we ons in een geletterde maatschappij niet voor kunnen stellen hoe het is om opgegroeid te zijn in een omgeving waar de meeste mensen niet kunnen lezen en schrijven.
  • De niveauverschillen binnen de doelgroep zijn erg groot. Ook zijn er veel cursisten die een grote spreek– en luistervaardigheid hebben, terwijl ze niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Deze cursisten hebben een hele andere leerstijl dan cursisten die nog geen Nederlands spreken. Dit betekent dat cursisten elkaar vaak goed kunnen ondersteunen, maar het vraagt ook creativiteit van de docent. Je moet dus kunnen differentiëren in de lessen. De computer kan een goede hulp zijn bij het differentiëren.
  • Cursisten vinden het leuk en interessant om met de computer te leren werken. (Het werkt in mijn groep trouwens erg goed om meerdere cursisten achter één PC te zetten. Ze leggen elkaar dan in eigen taal uit hoe de oefeningen werken.)
  • De cursist begrijpt een aantal begrippen veel sneller als ze vertaald worden naar de moedertaal, in mijn groep is dat vooral Arabisch en Berbers. Ik heb hiermee een begin gemaakt door een aantal “rijtjes” samen met mijn cursisten in te spreken. De persoonlijk voornaamwoorden geef ik hier als voorbeeld.
  • Er is een groot gebrek aan kennis en informatie over Alfa (N)T2
Ik heb bij de bestaande lesmethodes en aan de hand van de lessen een aantal oefeningen in elkaar gezet met html en met het programma “Hot Potatoes” (zie ook de Hot Potatoes website). Een aantal van die oefeningen presenteer ik op deze site, zodat andere docenten van de oefeningen gebruik kunnen maken en zodat ik feedback over de oefeningen kan krijgen. Feedback kunt u mailen naar: mary@vandenbrandt.fr

Plannen

De site is nog lang niet af, dit is een doorlopend project. Er komen steeds oefeningen bij en ook het uiterlijk zal steeds verbeterd worden. Als er foutjes gemeld worden, ga ik die verbeteren.
In de toekomst hoop ik het materiaal steeds levendiger en functioneler te maken en het beter aan te laten sluiten bij de achtergrond en belevingswereld van de cursisten.