||  Homepage www.AlfaTaal.nl   ||  Docenten   ||   Cursisten (oefeningen)   ||   De methode Alfaschrift  


||  Docenten

||  Over AlfaTaal

||  Systeemeisen

||  Links

||  Lesmaterialen

||  Vakliteratuur

||  Bronnen

||  Disclaimer

||  ContactLesmaterialen

Leerlijnen:

Extra materialen voor beginnendealfabetiseringscursisten:

Een dag met Fatima Tas, van Coutinho is, voor zover ik weet, het enige spreekvaardigheidsmateriaal dat te gebruiken is aan het begin van het alfabetiseringsproces. Als iemand nog meer van dit soort materialen kent, wil ik het heel graag horen!

Extra materialen voor gevorderde alfabetiseringscursisten:

  • Zwart op wit, praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Met Zwart op wit kunnen cursisten zich trainen in het opstellen van briefjes en het invullen van formulieren. Het boek sluit aan bij het taalportfolio voor het inburgeringsexamen. Van Uitgeverij Coutinho.
  • Suiker en andere verhalen, vertellingen van de Hoca en de Joha. Verhalen uit de Arabische en Turkse volksliteratuur, bedoeld voor gevorderde alfabetiseringscursisten, om de leesvaardigheid te vergroten de woordenschat uit te breiden, Uitgegeven door het NCB;
  • Thuis! Een leerboek sociale redzaamheid en taalvaardigheid voor allochtone ouderen, van Uitgeverij Coutinho;
  • Wat is een basisschool? Een cursus ouderbetrokkenheid en taalvaardigheid. Van Uitgeverij Coutinho;
  • Beter lezen. Leesteksten voor gevorderde alfabetiseringscursisten, van Uitgeverij Coutinho;
  • Teksten op maat, teksten op niveau A1, Uitgeverij Wolters Noordhoff;
  • Zoekend lezen, van uitgevrij Wolters Noordhoff. Teksten als voorbereiding op staatsexamen 1, ook geschikt voor de hogere alfabetiseringsniveaus.
  • Hollands Spoor is een programma voor analfabete volwassen allochtonen, ontwikkeld door ROC Zadkine Rotterdam. Met behulp van deze software worden ze in staat gesteld te leren lezen en, in mindere mate, te schrijven. Er is een minimale woordenschat Nederlands nodig om de instructies te kunnen begrijpen. Zie ook de site van het ROC Zadkine
  • Waar de vrouwen vandaan komen. Oude verhalen voor nieuwe lezers. Van Uitgeverij Coutinho, door Jeanne Curvers. Informatie van de website van Coutinho: "Wie net geleerd heeft om Nederlandse woorden en zinnen te lezen, krijgt het lezen pas echt onder de knie door het veel te doen. Voor deze nieuwe lezers is Waar de vrouwen vandaan komen geschreven, een bundel met korte, bewerkte verhalen, afkomstig uit orale tradities. De verhalen komen overal vandaan en variŽren van een sprookje uit Kazachstan tot een tori over de spin Anansi. Toch hebben ze veel met elkaar gemeen: dankzij de universele themaís als rijkdom en armoede, list en bedrog, liefde en jaloezie, zal iedereen er iets in kunnen herkennen. Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor alfacursisten Nederlands als tweede taal."
  • Uitgeverij Zwijsen heeft acht leesboekjes voor de Nt2-student uitgegeven.

Uitgeverijen die materiaal voor alfa-cursisten uitgeven: