Rijtjes woorden, vertaald naar het Berbers en Arabisch